Międzynarodowa konferencja naukowa PILGRIM w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Dnia 31 maja 2019 r w auli im. Kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju i duchowości na przykładzie praktyki szkół zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM.

Zapraszamy!

Konferencja w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im Marii Grzegorzewskiej zorganizował na początku stycznia 2019 roku, już czwartą w tej placówce, konferencję Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM. Miała ona miejsce w nowym budynku szkoły przy ulicy Kanclerskiej. Nauczyciele zaangażowani w działania PILGRIM włączyli do współpracy nowo powstałą Szkolną Grupę Wolontariatu oraz Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej - Studencką Grupą Inicjatyw WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podjęli jako temat konferencji obszar działań prospołecznych „DLA INNYCH I DLA ŚWIATA – szeroka perspektywa wolontariatu”. Spotkanie zakończyło się uroczystą certyfikacją nowych projektów PILGRIM oraz poszczególnych pedagogów. Pani dyrektor ZSS 103 mgr Lidia Wojsznis została oficjalnie włączona przez Międzynarodową Sieć Pedagogiczną PILGRIM w Wiedniu do zarządu PILGRIM w Polsce.

Europejskie Spotkanie Młodych w Katowicach

Międzynarodowa Sieć pedagogiczna PILGRIM zaprasza na Europejskie Spotkanie Młodych przed Szczytem Klimatycznym COP 24 w Katowicach

Kliknij:    plakat      program

W trosce o jakość powietrza w Diecezji Sosnowieckiej

W sobotę, 16.06.2018 odbył się zorganizowany przez Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej dzień skupienia dla katechetów świeckich i zakonnych. Tematem spotkania było: W trosce o jakość powietrza w Diecezji Sosnowieckiej. Pedagogika i duchowość PILGRIM. Referaty wygłosili prelegenci z Austrii z Wyższej Kościelnej Szkoły Pedagogicznej w Wiedniu przedstawiając na praktycznych przykładach ideę Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM. Owocem tego spotkania było duże zainteresowanie szkół z Sosnowca ideą PILGRIM, jak i chęć podjęcia działalności w duchu zrównoważonego rozwoju i duchowości.

Kliknij: program

Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się uroczyste międzynarodowe spotkanie przedstawicieli PILGRIM z Polski, Austrii i Peru, podczas którego certyfikowane zostały nowe instytucje oaz ambasadorzy PILGRIM. Podczas konferencji zaprezentowano również polskie wydanie książki "Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach". Książkę można zamawiać w Księgarni św. Jacka drogą wysyłkową. 

Nakliknij i zobacz jeden z rozdziałów ksiąźki 

Zaproszenie na konferencję

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Internationales Bildungsinetzwerk PILGRIM mają zaszczyt zaprosić Państwa w sobotę 17 lutego 2018 roku o godz. 10.00 do auli Wydziału Teologicznego na kolejne spotkanie w ramach Katolickiej Akademii Nauczycieli i Wychowawców na konferencję: „Kościół katolicki w Ameryce Południowej” Podczas tej konferencji zostanie zaprezentowane polskie tłumaczenie książki: Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia. 

Kliknij:    Zaproszenie     Program

Spotkanie Ambasadorów PILGRIM w Katowicach

W Katowicach spotkali się Ambasadorzy PILGRIM z Austrii, Polski i Węgier odpowiedzialni za wdrażanie idei PILGRIM w codzienną praktykę w swoich regionach. Celem konferencji jest wypracowanie nowych, dalszych kierunków rozwoju w Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM. Spotkanie było owocne, twórcze i pełne dobrej energii. z nowymi pomysłami rozpoczynamy kolejny rok pracy.

Kliknij Program konferencji

Konferencja PILGRIM na Uniwersytecie Śląskim

W Katowicach, 18 lutego 2017 roku  odbyła się konferencja:  "W trosce o jakość powietrza na Śląsku, Pedagogika i duchowość ekologiczna PILGRIM“. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM i Kirchliche Pädagogische Hohschule Wien/Krems. Konferencja została objęta patronatem metropolity górnośląskiego, abp. Wiktora Skworca.

Ekologia w szkole

Uczniowie VIII LO w Katowicach zorganizowali w Wiedniu warsztaty filmowe na temat Ekologia w szkole. Celem warsztatów było utworzenie filmu metodą "stop-motion" na temat ekologiczny w środowisku szkolnym. Uczniowie z Katowic przedstawili tę metodę kolegom z Wiednia, którzy z zainteresowaniem właczyli się w proponowany projekt. Powstałe polsko-austriackie filmy nagradzała międzynarodowa komisja pedagogów.

Konferencja w Poznaniu

RELACJA - CZŁOWIEK - WARTOŚCI

22 października 2016r. odbyła się kolejna już międzynarodowa konferencja PILGRIM pod hasłem RELACJA-CZŁOWIEK-WARTOŚCI, która poświęcona była kształtowaniu systemu wartości w placówkach oświatowych. Na uroczystości dokonano certyfikacji nowych szkół zaangażowanych w działalność PILGRIM. Honorowy patronat nad konferencją objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorem i gospodarzem konferencji jest Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu. 

Kliknij: Zdjęcia wykonane przez p. Martę Żychlińską

Uroczystość certyfikacji w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Wyścigowej 49 w Radomiu zorganizowała Międzynarodową Konferencję pod hasłem:                                        „Synergia, Edukacja, Integracja”.

Podczas konferencji przedstawiono założenia Ruchu PILGRIM oraz dokonano uroczystej certyfikacja lokalnych szkół i instytucji, które odznaczają się szczególnym zaangażowaniem proekologicznym i prospołecznym w odniesieniu do wartości duchowych.

Wsród honorowych gości obecni byli przedstawiciele władz miasta, oraz instytucji pedagogicznych Województwa Mazowieckiego, Ruchu PILGRIM z Austrii, dyrektorzy lokalnych szkół, przedszkoli, instytucji, duchowni związani z oświatą oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz pomocy rodzinie oraz osób niepełnosprawnych.

Nakliknij:    Program konferencji         Zdjęcia        Link do strony szkoły

Konferencja naukowa w Pszczynie

Międzynarodowej Konferencja Naukowa nt. „Via sacra śląskich miast - ekonomia - ekologia - duchowość jako forma edukacji."

Udział Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki jako pierwszej szkoły na Śląsku w Międzynarodowym projekcie PILGRIM

Kliknij: Sprawozdanie z konferencji

Trzecia międzynarodowa konferencja PILGRIM

CZŁOWIEK-DROGA-ROZWÓJ pod takim hasłem organizowana jest trzecia już konferencja PILGRIM w Polsce. Odbędzie się ona dnia 24.10.2015 w godz. od 8:30 do 13:15 w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Rycerskiej 43 w Poznaniu. Zapraszane są na nią wszystkie instytucje pedagogiczne każdego poziomu, począwszy od przedszkoli aż do szkół wyższych. Celem konferencji jest zapoznanie się z funkcjonowaniem ruchu PILGRIM oraz wartościami, które ze sobą niesie. Organizatorem jest PILGRIM w Polsce oraz Zespół Szkół Specjalnych 103 im Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.

Link do strony konferencji 

program konferencji

Współpraca przedszkoli Polski i Austrii

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś w Poznaniu podjęło się prekursorskiego zadania współpracy zagranicznej z przedszkolem St. Georg-Kagran w Austrii. Jednym z ambitnych zadań tego projektu było wypracowanie nowych dróg dla dotarcia idei PILGRIM do pedagogiki przedszkolnej. Po przeprowadzonym w obu przedszkolach rocznym projekcie na temat: "Pokażę ci mój świat" oraz licznych kontaktach dwustronnych z grupą pedagogów z Kirchliche Pedagogische Hochschule Wien/Krems odbyła się w Wiedniu konferencja przedstawiająca wyniki tej współpracy. Podczas tej konferencji w szeregi PILGRIM przyjęte zostało pierwsze przedszkole z Austrii Kindergarten St. Georg-Kagran. Jednym z laudatorów był prezydent PILGRIM w Polsce dr Dariusz Grzybek. Przedszkole Miś certyfikowane zostało już w maju tego roku na konferencji PILGRIM w Poznaniu.

Nakliknij zdjęcia z konferencji

Nakliknij program konferencji

Pierwsza międzynarodowa certyfikacja instytucji PILGRIM w Polsce

25 maja 2015 odbyła się w Poznaniu pierwsza w Polsce certyfikacja i przyjęcie do programu PILGRIM nowych instytucji, szkół i uczelni. Była ona połączona z międzynarodową konferencją pod hasłem „Dialog-Zaufanie-Współpraca“. Organizatorem była Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu. W programie uroczystości podjęta została certyfikacja polskich placówek włączających się w sieć PILGRIM, powołanie Zarządu oraz Ambasadorów PILGRIM w Polsce. Uczestnicy konferencji w ramach sesji plakatowej i stolików „dobrych praktyk“ mieli okazję do rozmowy o zrealizowanych projektach, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami i spostrzeżeniami oraz inicjowania nowych działań. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: założyciel PILGRIM dr Johann Hisch, prezydent PILGRIM mgr Heinrich Kribbel oraz członkowie PILGRIM z Austrii oraz z dwóch przed rokiem certyfikowanych instytucji w Polsce.

kliknij: Link do strony konferencji

kliknij: Zdjęcia z konferencji

Polska inicjatorka projektu PILGRIM uhonorowana w Wiedniu nagrodą Nauczyciela Roku

Pochodząca z Polski katechetka specjalna pani mgr Halina Koselska-Kubiak prowadząca przez trzy lata projekt PILGRIM p.t. "Freundschaft verbindet" otrzymała 8 maja 2015 roku przyznawaną przez Ministra Oświaty Austrii wraz ze stowarzyszeniem WBS oraz przedstawicielami mediów nagrodę Nauczyciela Roku w Wiedniu.

 

Wyróżnienie - nakliknij

Festiwal filmowy

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu we współpracy z Kinem Pałacowym w Centrum Kultury Zamek oraz centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zapraszają do nadsyłania zgłoszeń

na ...                                                                                                          Zobacz plakat festiwalu

Pierwsza międzynarodowa konferencja PILGRIM w Polsce

Dnia 6 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu  odbędzie sie pierwsza w Polsce Konferencja PILGRIM pod hasłem

CZŁOWIEK - EDUKACJA - WARTOŚCI.

Celem Konferencji jest rozpropagowanie założeń ruchu, który zakłada, że w trosce o wszechstronny rozwój człowieka należy od najmłodszych lat wyposażać go w spójny system wartości.

 Zmarły niedawno dyrektor mgr Krzysztof Lausch otrzymał wraz z swoją szkołą z rąk założyciela PILGRIM w Austrii pana dra Johanna Hischa zadanie propagowania tego dzieła w Polsce.

Dyrektor Lausch tak określa jego istotę :

"Hasłem ruchu PILGRIM’a, jest „Świadomie żyjąc budujesz przyszłość”. W największym skrócie podstawą tego świadomego życia są działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne. Tak żyjąc kształtujesz w sobie człowieka wrażliwego, uduchowionego, budującego lepszą przyszłość świata.

Potrzebujesz do tego: doświadczenia prawdziwych wartości, dotknięcia szeroko rozumianej kultury i w końcu oparcia życia o rzetelną wiedzę."