Jak zostać członkiem PILGRIM

 

       •  wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne mogą być w sieci PILGRIM

       •  w każdej placówce PILGRIM można wyznaczyć lidera

       •  utworzyć zespół w celu znalezienia konkretnych tematów i pracy nad projektem

       •  zaangażować uczniów, studentów, kadrę pedagogiczną

       •  wspólnie okazać gotowość do rozwoju placówki

       •  postarać się włączyć do projektu wyznawaną przez placówkę ideologię/religię

       •  zapewnić wdrażanie idei ruchu PILGRIM w pracę placówki/instytucji

       •  przesłać kartę zgłoszenia projektu do 15 marca

       •  przedstawić raport z realizacji projektu do 20 maja

       •  wziąć udział w certyfikacji (czerwiec)

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa

Dokument zgłoszenia nakliknij tutaj

Prosimy o przesłanie na adres: pilgrim@zss103.pl