Nasza misja

Czym jest PILGRIM?

W swoim haśle przewodnim „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość“  łączy PILGRIM kształcenie dla zrównoważonego rozwoju z jego wymiarem religijno-etyczno-filozoficznym. Taka forma kształcenia skierowuje swoją uwagę na zabezpieczenie przyszłości poprzez zachęcenie do przemieniającego działania w terazniejszości jak również wzmacnia zaufanie tę terazniejszość. "Inne" spostrzeganie  terazniejszości powinno stworzyć motywację  do zmiany swego własnego postępowania w odpowiedzialności i szacunku do wszystkiego co żyje.
Jako duchowośc rozumie się widzenie i z niego wynikające odniesienie się do świata, do sensu istnienia i do wszystkiego co żyje wynikające z nauczanej, przeżywanej i reflektowanej wiary.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi, dla których ważne jest wychowanie w duchu zrównoważonego rozwoju połączone z duchowością, pochodzącymi z różnych grup zawodowych, współpracujących międzyreligijnie, międzywyznaniowo i międzykulturowo.

Do czego dążymy?

Do zintensyfikowania wychowawczej pracy w dziedzinie  "Duchowości i kształcenia dla zrównoważonego rozwoju",
Do optymalnego wspomagania instytucji zrzeszonych w PILGRIM,
Do wspierania działalności medialnej tych instytucji.

Co oferujemy?

Informacje o intencjach instytucji PILGRIM,
Konferencje poświęcone dialogowi nauki, kultury i religii,
Spotkania ze znanymi ekspertami, artystami i osobami-świadkami.

Do czego zapraszamy?

Do rozejrzenia się, kogo można włączyć do projektu,
Do zostania członkiem i do współpracy.
Również do materialnego wspierania pracy PILGRIM

Kto może zostać PILGRIM?

Wszystkie instytucje w Austrii i na całym świecie które zajmują się tematyką proekologiczną połączoną z wartościami duchowymi.

„PILGRIM” – ze staroniemieckiego/angielskiego: pielgrzym, gość na ziemi.