Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Certyfikowana jako pierwsza uczelnia PILGRIM Polsce na podstawie projektu:

„Pomóż sam sobie“.

Celem projektu realizowanego w latach 2011–13 była promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wzmocnienie ich społeczno-zawodowego zaangażownia na rynku pracy, przełamywanie stereotypów i dyskryminacji w zatrudnieniu. przekazanie informacji o możliwościach preferencyjnego zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały wypracowane nowe sposoby komunikacji pomiędzy pracodawcami a poszukującymi pracy osobami niepełnosprawnymi,

Sposoby realizacji:

Centrum informacyjne (pomoc osóbom niepełnosprawnym w zakresie : definiowania indywidualnych potrzeb, przygotowania programu wsparcia np.: terapeutycznego, prawnego, pozyskania funduszy, itp …)

Portal internetowy (informacje prawne, przykłady dobrych praktyk, informacje o aktualnych zadrzeniach, konferencjach, warsztatach, forum dyskusyjne dla uczestników projektu i pracodawców)        http://pomozsamsobie.pl

Konferencje dla pracodawców

Warsztaty (rozwijanie profesjonalnych , społecznych i osobistych umiejętności osób niepełnosprawnych)

Kampania informacyjna (bilbordy, media: gazety ogólnokrajowe i lokalne, audycje telewizyjne)