Polityka prywatności

Oświadczenie o obowiązku udzielenia informacji – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (DSGVO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, Twoje dane będą przechowywane przez nas przez sześć miesięcy w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają krzywdy.

Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Jeśli tego nie chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach.

Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

Chcielibyśmy również poinformować Cię poniżej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z członkostwem w stowarzyszeniu.

 

1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z Twoim członkostwem u nas.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak członkostwo nie może odbyć się bez podania.

“W związku z nowelizacją europejskiej ustawy o ochronie danych (RODO), chcielibyśmy zaznaczyć, że w każdej chwili masz możliwość zarówno rezygnacji z subskrypcji naszego biuletynu, jak i całkowitego usunięcia z naszych systemów.

Używamy tylko tych danych, które nam przekazałeś podczas rejestracji. W żadnym wypadku nie zostaną one przekazane osobom trzecim!”

 

2.Przekazywanie danych

Twoje dane będą przez nas traktowane z najwyższą starannością.
Przekazanie Twoich danych odbywa się tylko w takim zakresie w jakim, do celów rozliczeniowych, utrzymania usług elektronicznych (dostawcy IT) , w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (obowiązki przechowywania, obowiązki sprawozdawcze) jest konieczne.

 

3.Czas przechowywania danych

Twoje dane będą przez nas przechowywane tylko tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, do celu określonego w punkcie 1 lub do czasu wygaśnięcia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania lub okresów przedawnienia.

 

4.Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci prawa do:

Informacji
Korekty
Usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”)
Ograniczenia przetwarzania
Przenośności danych
Sprzeciwu lub
Odwołaniu (za zgodą) oraz
Skarga do organu ochrony danych

 

Możesz skontaktować się z nami pod następującymi danymi kontaktowymi:
Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM
St. Veit-Gasse 25 – Don Bosco Haus, 1130 Wien, Austria