„Świat ma dość dla potrzeb wszystkich, ale nie dla chciwości nielicznych”.

Mahatma Gandhi

„Ci, którzy dodają duchowość do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, wzbogacają ziemię niebem”

Johann Hisch

„…jedz i pij! Ale nie marnuj”

Koran 26: 17

„Nasz dumny izolacjonizm oddalił nas od Boga i natury. Tylko pokora i zgoda mogą uzdrowić naszą zranioną planetę”

Patriarcha Bartłomiej, 2015
(Komentarz do Laudato Si)

"Świat to więcej niż problem do rozwiązania, to radosna tajemnica..."

Laudato Si 12

Odtwórz wideo

Co to jest PILGRIM?

Pod hasłem "Żyć świadomie - Dawać przyszłość", PILGRIM (pol. PIELGRZYM) łączy edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju z religijno-etyczno-filozoficznym wymiarem edukacyjnym. Kieruje spojrzenie na trwale bezpieczną przyszłość, zachęcając do zmian w działaniu i wzmacniając zaufanie do teraźniejszości. Poprzez "Inne" spojrzenie na rzeczywistość ma na celu stworzenie motywacji do zmiany własnych działań w zakresie odpowiedzialności i szacunku dla wszystkich istot żywych. Duchowość rozumiana jest jako pogląd uzyskany dzięki wyuczonej, przeżytej i odzwierciedlanej wierze oraz wynikający z niej stosunek do świata, sensu istnienia i wszystkich żywych istot.

Jesteśmy

grupą ludzi, którzy zajmują się edukacją dla zrównoważonego rozwoju w połączeniu z duchowością,
z różnych dziedzin zawodowych,
międzyreligijnych, międzywyznaniowych i międzykulturowych.

Chcemy

wzmacniać pracę edukacyjną „Duchowość i edukacja dla zrównoważonego rozwoju”,
optymalnie wspierać instytucje PILGRIM w ich pracy,
wspierać pracę PR instytucji PILGRIM

Oferujemy

informacje o intencji instytucji PILGRIM
wydarzenia dla dialogu o nauce, kulturach, ekologii i religiach,
spotkania ze znanymi ekspertami, artystami i osobami bezpośrednio związanymi

Zapraszamy

do rozejrzenia się, kogo można pozyskać do tego projektu,
do stania się członkiem naszej organizacji,
do wsparcia pracy PILGRIM również finansowo

Zostań członkiem sieci PILGRIM

PILGRIM w liczbach

271

szkół

730

nauczycieli

1500

projektów

9

państw

OSTATNIE WYDARZENiA

Zapraszamy do subskrypcji naszego Newslettera!