Członkostwo

Kto może zostać członkiem PILGRIM?

Wszystkie instytucje edukacyjne w Austrii i na całym świecie, które zajmują się kwestiami zrównoważonego rozwoju w połączeniu z duchowością.

PILGRIM może wnieść decydujący wkład w pomoc młodym ludziom w radzeniu sobie z głównymi problemami XXI wieku.

MinR Dr. Klaus Radunsky

Jak można zostać instytucją PILGRIM?

Nominacja osoby odpowiedzialnej za PILGRIM w Waszej instytucji

Jako osoby rozpoczynające mogą funkcjonować na wszystkich szczeblach instytucji, wszystkich obiektach i wyznaniach

Uchwała konferencji i ewentualna gotowość do rozwijania instytucji na dany temat

Gdy istnieje wstępna koncepcja, należy zaangażować konferencję nauczycieli w celu dostarczenia informacji i uzyskania zgody na rozpoczęcie. Jeśli projekt pójdzie dobrze, proces rozwoju szkoły stanie się zauważalny.

Stworzenie zespołu w celu znalezienia tematu i pracy nad projektem

Najlepiej jest przemyśleć z którymi kolegami/koleżankami,możesz i chcesz pracować. Potem warto udać się do kierownictwa aby pomysł zareklamować.

Zgłoszenie do sieci Pilgrim: Przesłanie karty danych

W celu poinformowania sieci PILGRIM prosimy o natychmiastowe przesłanie karty danych i/lub najpóźniej do końca stycznia. Zawierać powinna wszystkie informacje do późniejszego raportu z projektu do dalszego planowania i procedury.

Wybór tematów projektów PIELGRIM

Ecology/Environment

Economy

Social/Society

CERTYFIKACJA