Obraz siebie

Społeczny

Społeczny staje się nakazem widzenia wszystkich ludzi w ich godności i podobieństwie do Boga.

Ekologia

Ekologia odbierana jest jako zdziwienie światem, myślenie o miejscu i zadaniu człowieka.

Gospodarka

Ekonomia jawi się wówczas jako dar i zadanie, praca jako forma służby Bogu i człowiekowi.

Duchowość

Ludzie zadają sobie pytanie skąd, dokąd i dlaczego. Z odpowiednio przeżywanej, nauczanej i odzwierciedlanej religii wyrasta głębokie spojrzenie na świat, wzrasta duchowość.

Duchowość & Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pilgrim-Symbol-11

Perspektywa duchowa zapewnia orientację w życiu jako „czwarty wymiar” w polu napięć między gospodarką, ekologią i kwestiami społecznymi. Duchowość może wzbogacać i łączyć różnorodne treści edukacyjne, obejmować całą osobę i promować zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Kto wie po co, może zmienić swoje zachowanie. Każdy poziom edukacji ma skutki wewnętrzne, a zwłaszcza zewnętrzne: Z jego rdzenia, duchowości, wyrastają wartości i podstawowe postawy, które przejawiają się m.in. w kulturze korporacyjnej. Wszystkie wydziały i gałęzie nauki przynoszą swoje pytania i odpowiedzi w taki sposób, aby można było odczuć głęboki wymiar rzeczywistości.

Co to jest PILGRIM?

Pod hasłem „Żyj świadomie – daj przyszłość ” PILGRIM łączy edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju z religijno-etyczno-filozoficznym wymiarem edukacyjnym. Kieruje spojrzenie na trwale bezpieczną przyszłość, zachęcając do zmian w działaniu i wzmacniając zaufanie do teraźniejszości. „Inne” spojrzenie na rzeczywistość ma na celu stworzenie motywacji do zmiany własnych działań z odpowiedzialnością i szacunkiem dla wszystkich żywych istot.

Odtwórz wideo