Wartości

Efektem pracy wychowawczej PILGRIM jest wychowanie postaw, cnót i wartości, w którym wartości wszystkich religii i wyznań łączą się w sensie orientacji międzyreligijnej

Tłumaczenie:

Uważność
Miłosierdzie Caritas Odwaga
Wdzięczność Pokora Szacunek
Umiejętność wnuków Pamięć Sprawiedliwość
Spokój Cierpliwość Sprawiedliwość, Niekrzywdzenie Wiara Dobroć Nadzieja Mądrość,
Miłość Umiarkowanie Współczucie Odwaga Dobroczynność
Gotowość do poświęcenia Szacunek Solidarności Solidarności
Tolerancja Lojalność Odpowiedzialność Przebaczenie
Prawdomówność Życzliwość Godność Współpraca
Zrównoważony rozwój