Jak zostać instytucją PILGRIM?

Wyznaczanie osoby „ Pielgrzyma” - odpowiedzialnej w odpowiedniej instytucji

Jako osoby rozpoczynające mogą funkcjonować na wszystkich szczeblach instytucji, wszystkich obiektach i wyznaniach

Uchwała konferencji i ewentualna gotowość do rozwijania instytucji na dany temat

Gdy istnieje wstępna koncepcja, należy zaangażować konferencję nauczycieli w celu dostarczenia informacji i uzyskania zgody na rozpoczęcie. Jeśli projekt pójdzie dobrze, proces rozwoju szkoły stanie się zauważalny

Przynajmniej jedna kampania międzywydziałowa, zawierająca raport na szkołę/studia/rok pracy

Projekty powinny dotyczyć tematów ekologii, ekonomii i zagadnień społecznych połączonych z duchowością. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem trzeba zajmować się wszystkim.

Udział w dalszej edukacji i szkoleniach

W zależności od możliwości, wskazane jest skontaktowanie się z lokalnym kolegium nauczycielskim i zapytanie, które seminaria mogą być odpowiednie. Wiedeń nie zawsze jest dostępny dla wszystkich w ten sam sposób.

Złożenie „raportu z projektu” do końca kwietnia

Doświadczenie pokazało, że istnieje różnica między arkuszem danych a sprawozdaniem z projektu. Znak, jakie nowe rzeczy przyniósł projekt.

Uczestnictwo w sieci Pilgrim przynajmniej 5lat

Aby projekty nie pozostawały pojedynczymi inicjatywami i przebiegały niespójnie, chodzi o zrównoważone i konsekwentne wdrażanie tematów.

Wyślij swoją aplikację na adres:

office@pilgrim.at

Stworzenie zespołu w celu znalezienia tematu i pracy nad projektem

Najlepiej jest przemyśleć z którymi kolegami/koleżankami, możesz i chcesz pracować. Potem warto udać się do kierownictwa aby pomysł zareklamować

Zgłoszenie do sieci Pilgrim: Przesłanie karty danych

W celu poinformowania sieci PILGRIM prosimy o natychmiastowe przesłanie karty danych i/lub najpóźniej do końca stycznia. Zawierać powinna wszystkie informacje do późniejszego raportu z projektu do dalszego planowania i procedury

Integracja tematu religii

PILGRIM opiera się na zasadach międzyreligijnych i ekumenicznych, dlatego wszystkie religie powinny być w to zaangażowane.

W miarę możliwości zakotwiczenie w profilu instytucji – przynajmniej po drodze

Zaleca się, po przejrzeniu projektów, rozważenie formy i sformułowania, w jakich inicjatywa ta charakteryzuje i wyróżnia szkołę/instytucję. Prezentacja projektu, logo PIELGRZYMA i inicjatywy na własnej stronie internetowej.

Udział w wydarzeniu certyfikacyjnym (maj/czerwiec)

Certyfikacja odbywa się w Wiedniu w maju lub czerwcu roku akademickiego. Tam każda szkoła/instytucja otrzymuje dokument, tabliczkę ceramiczną PILGRIM oraz winorośl

Potrzebne dokumenty

Oto lista dokumentów, które należy przeczytać, wypełnić i przesłać do nas, aby zostać członkiem PILGRIM

PILGRIM-Datenblatt
PILGRIM-Projektbericht
PILGRIM-Beitritts-ErklaerungsAntrag-2016 (DOCX)
PILGRIM-Beitritts-ErklaerungsAntrag-2016 (PDF)
PILGRIM-Folder
Wie man eine PILGRIM - Institution wird? (PDF)

Nie czekaj ani chwili dłużej, dołącz do nas!